Kredyt

Dla firm i osób fizycznych, które poszukują źródeł finansowania oferujemy pośrednictwo kredytowe obejmujące elastyczne formy finansowania. Nasi pracownicy poprzez wieloletnią pracę w krajowych bankach, umiejętność oceny sytuacji finansowej Klienta, znajomość procedur bankowych oraz aktualnej oferty są w stanie przygotować kompleksowo Klienta do procesu pozyskania finansowania bieżącej działalności, inwestycji, nieruchomości lub refinansowania starych zobowiązań.

Doradztwo gospodarcze z naszej strony polega m.in. na poprawie struktury finansowania działalności Klienta i obniżeniu kosztu obsługi długu, optymalizacji procesów w spółce lub działalności gospodarczej, doradztwie restrukturyzacyjnym czy też przygotowaniu Klienta do upadłości.